اقامت دائم:

آیا می دانستید باید تا نه ماه قبل از انقضای اقامت دائم خود صبر کنید تا بتوانید درخواست تمدید اقامت کنید؟

اگر شما مایل به تمدید اقامت دائم خود هستید، لطفا توجه داشته باشید که باید به مدت دو سال از پنج سال گذشته را در کانادا بوده باشید. چنانچه در آینده نزدیک سفری در پیش دارید، دفتر ما می تواند تمدید اقامت دائم شما را با فوریت پیگیری کرده به سرانجام برساند. تمدید فوری به طور متوسط به یک ماه زمان نیاز دارد، در حالی که زمان رسیدگی عادی به طور متوسط شش ماه می باشد.