تکفل خویشاوندان

شهروندان و دارندگان اقامت دائم کانادا با بیش از 18 سال سن می توانند بعضی اعضای خانواده خود را تحت تکفل قرار دهند.

تکفل خویشاوندان دارای انواع مختلفی است: همسر، فرزند و والدین و پدربزرگ و مادربزرگ.

  1. همسر: چنانچه شما رسماً ازدواج کرده اید، طرف یک رابطه عرفی هستید یا یک شریک زناشویی دارید، می توانید متقاضی تکفل آنها شوید. این کار می تواند به دو صورت انجام شود:
    • در داخل کانادا: یکی از مزایای تکفل همسر در کانادا آن است که ما معمولاً می توانیم برای آنها در حالی که تحت تکفل هستند، ویزای کار درخواست کنیم.
    • از بیرون کانادا: زمان رسیدگی وابسته به دفاتر صدور ویزا در خارج از کانادا می باشد.شخص متکفل نباید تحت پوشش کمکهای رفاه اجتماعی باشد یا به تازگی تحت پوشش کمکهای رفاه اجتماعی بوده باشد. چنانچه شما در گذشته متکفل کسی شده اید، یا کسی متکفل شما شده باشد باید یک دوره انتظار 5 ساله را پشت سر بگذارید.
  2. فرزند: شما می توانید فرزندان خود وفرزندان شریک زندگی خود را تحت تکفل قرار دهید. فرزند اعم از طبیعی یا فرزند خوانده باید زیر سن 19 باشد.
  3. پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ: این ویزا از سال 2016 دارای سقف 10،000 مورد در سال می باشد. لطفا از ماه سپتامبر با ما تماس بگیرید تا اطمینان حاصل شود اسناد و مدارک و فرمها برای سال بعد آماده خواهند شد.

الزامات مورد نیاز برای تکفل خویشاوندی می توانند از یک مورد به مورد دیگر متفاوت باشند. لطفا به بخش درخواست مشاوره و برآورد هزینه بروید و به ما در مورد وضعیت خاص خود بیشتر توضیح دهید، یا برای کسب اطلاعات بیشتر همین امروز ما تماس بگیرید.