تاریخچه:

تراز در سال 1995 به عنوان یک مؤسسه خدمات حسابداری خانوادگی تاسیس شد. پس از سال ها خدمت در نورت شور، بسیاری از مشتریان نیاز خود به خدمات مهاجرتی را برای ما مطرح می کردند. ما خود به عنوان مهاجر، چالش های مشتریان را درک میکردیم و خدمات خود را گسترش داده به خدمات حسابداری و مهاجرتی تراز تبدیل شدیم. ما دارای مجوز فعالیت رسمی از شورای نظارتی مشاوران مهاجرتی کانادا (ICCRC) هستیم. ما تابع مقررات سختگیرانه شورای نظارتی مشاوران مهاجرتی کانادا بوده، به بالاترین استاندارد خدمات مشتری برای همه مشتریان خود پایبند هستیم.

ماموریت:

ما برای آنکه بهترین گزینه برای ارائه خدمات مهاجرتی و حسابداری در بازارهای فرهنگی متنوع باشیم، تلاش می کنیم همواره به تعهدات خود به مشاوره صادقانه، قابل اعتماد و مشتری گرا عمل کنیم. ما امیدواریم همچنان همه روزه انتظارات مشتری را برآورده نماییم و حتی از انتظارات مشتری نیز فراتر عمل کنیم.

چشم انداز:

پیوند دادن خانواده ها و جوامع به یک دیگر.  کمک به از بین بردن هر گونه موانعی که ممکن است در فرایند ادغام مهاجران در جوامع ما و در کانادا وجود داشته باشد.  کمک به آنها برای سکنا گزینی و احساس آرامشی همانند وطن.

ارزشهای اصلی:

  • صداقت
  • امانت
  • نتیجه گرایی
  • اعتبار
  • سرآمدی

تجربه:

ما به اعضای متعددی از جامعه هم خدمات مهاجرت و هم خدمات حسابداری ارائه کرده ایم. چنانچه خواستید از مشتریان رضایتمند ما مطلع شوید، به نظرات ارائه شده درباره ما در یلو پیج (yelp) و گوگل مراجعه کنید. ما با آغوش باز پذیرای همه نوع بازخورد از سوی مشتری هستیم چرا که اعتقاد ما آن است که این بازخوردها کلید ارائه بهترین خدمات ممکن هستند.