ویزای دانشجویی:

ما برای ویزای دانشجویی دو گزینه ارائه می دهیم:

  • برای دانشجویانی که در یک موسسه مورد تایید پذیرفته شده اند
  • برای دانشجویانی که می خواهند ما برایشان یک مؤسسه آموزشی در دوره مورد علاقه شان پیدا کنیم

برخی ویزاهای دانشجویی به شما اجازه می دهند در دانشگاه کار کنید، واجد شرایط بودن در مورد هر متقاضی جداگانه تعیین می شود. این ویزاها همچنین می توانند شما را به اقامت دائم برسانند.

چنانچه طول دوره شما کمتر از 6 ماه است، شما باید ویزای توریستی درخواست کنید. در این حالت به ویزای دانشجویی نیاز نیست.

ما درک می کنیم که انتخاب ویزا و فرایند اخذ آن می تواند کاری پیچیده باشد. ما می توانیم به شما کمک کنیم تصمیم بگیرید که آیا این نوع ویزا به بهترین وجه مناسب نیازهای شما هست یا نه. لطفا به بخش درخواست مشاوره و برآورد هزینه بروید و به ما بیشتر در مورد وضعیت خاص خود توضیح دهید، یا برای کسب اطلاعات بیشتر همین امروز ما تماس بگیرید.