ویزای کار:

ویزای کار به شما اجازه می دهد به کانادا بیایید و مدت زمان کوتاهی قانوناً مجاز به کار کردن باشید. این ویزا می تواند به شما در کسب امتیاز لازم برای واجد شرایط بودن برای برنامه نیروهای متخصص فدرال کمک کند. مدتی که اجازه کار اعطا می شود معمولا 1تا 2 سال است و شما می توانید در صورت لزوم برای تمدید آن درخواست کنید.

انواع:

نامحدود: ویزای نامحدود به داشتن پیشنهاد کار پیش از ورود نیازی ندارد. شما می توانید برای هر شغلی درخواست بدهید و در صورت لزوم کارتان را عوض کنید.

محدود: ویزای محدود به شما اجازه می دهد برای شرکتی که به شما پیشنهاد استخدام داده است، کار کنید. این ویزا مستلزم داشتن پیشنهاد کار پیش از ورود می باشد.

ما می توانیم به شما کمک کنیم تصمیم می گیرید که آیا این ویزا به بهترین وجه مناسب نیازهای شما می باشد یا نه. لطفا به بخش درخواست مشاوره و برآورد هزینه بروید و به ما بیشتر در مورد وضعیت خاص خود توضیح دهید، یا برای کسب اطلاعات بیشتر همین امروز ما تماس بگیرید.