کارآفرینی:

کانادا برنامه کارآفرینی را هم در سطح فدرال و هم در سطح استانی ارائه می دهد. دفتر ما در برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا تخصص دارد. ما موفق شده ایم با مشتریان قبلی امتیازات تقریباً کامل کسب کنیم.

برخی الزامات اساسی برای احراز شرایط این برنامه عبارتند از:

  • داشتن حداقل ارزش خالص
  • توانایی سرمایه گذاری در کسب و کاری که خودتان بتوانید آن را مدیریت کنید
  • برای اینکه قادر به انجام این کار باشید باید تجربه مدیریتی گذشته خود را اثبات کنید و از طریق این کسب و کار ایجاد اشتغال نمایید

جهت درخواست کارآفرینی الزامات متعددی اعمال می شوند و این الزامات می توانند از موردی به مورد دیگر متفاوت باشند. لطفا به بخش درخواست مشاوره و برآورد هزینه بروید و وضعیت خود را بیشتر برای ما شرح دهید یا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید